Кітапхананың оқырман залдарында оқырмандар төмендегілермен пайдаланыла алады:

  • мерзімдік басылымдар қорымен;
  • анықтамалық пен энциклопедиялық басылымдармен;
  • электронды тасымалдаушылардағы басылымдармен;
  • электронды кітапханамен;
  • диссертациялар мен авторефераттар қорымен.